Wtorek, 22 stycznia 2019

Plebiscyt na Człowieka Powiatu Inowrocławskiego dobiega końca

Fot.: Archiwum

Renata Napierkowska

O północy zamknięte zostaną linie sms-owe w naszym konkursie na Człowieka Powiatu Inowrocławskiego 2015 w Inowrocławiu. To ostatnie, godziny, kiedy można jeszcze oddać głos na wybranego kandydata.

Przypominamy sylwetki kandydatów startujących w tym plebiscycie.


Maria Jóźwiak jest kandydatką zgłoszoną przez mieszkańców gminy Kruszwica. Ma wykształcenie pedagogiczne, ukończone studia podyplomowe z zakresu organizacji pomocy społecznej, szkolenie w zakresie profilaktyki i uzależnień oraz przemocy w rodzinie. Od 1990 roku jest kierownikiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy. Jest współorganizatorem wielu przedsięwzięć w zakresie polityki społecznej jak: Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz Domu Dziennego Pobytu.


Kolejną kandydatką jest Magdalena Krajewska z gminy Złotniki Kujawskie, która działa społecznie nie tylko na rzecz Zespołu Placówek Oświatowych w Tucznie, gdzie jest nauczycielką, ale też promuje gminę, a swoją pasją i zaangażowaniem zaraża zarówno dorosłych, jak i swoich uczniów. Nic więc dziwnego, że mieszkańcy Tuczna postanowili uhonorować nauczycielkę swojej szkoły.
- Pani Magdalena ma niespożytą energię. Jak coś robi, to angażuje się całym sercem i ma wiele ciekawych pomysłów. Imprezy z okazji Nocy Muzeów są na bardzo wysokim poziomie i tyle się u nas dzieje, że nie tylko przyjeżdżają mieszkańcy z całej gminy, ale i z dalszych miejscowości. Tak samo, jeśli chodzi o zbiórkę dla Wielkiej Orkiestry Jerzego Owsiaka, jest to impreza na dużą skalę, która promuje całą gminę – twierdzą mieszkańcy Tuczna, którzy zaproponowali kandydaturę Magdaleny Krajewskiej w naszym plebiscycie.

Henryk Kucharczyk jest przedsiębiorcą i prezesem klubu sportowego w Pakości.Wspiera i sponsoruje wiele lokalnych inicjatyw. Jest właścicielem firmy przewozowej „Matbud”, która użycza często bezpłatnie lub za symboliczną złotówkę transport na różne imprezy nie tylko dla mieszkańców gminy czy miejscowych organizacji, ale również z sąsiednich gmin. Uczniowie szkół często korzystają z jego przychylności, gdy wyjeżdżają na konkursy, zawody sportowe czy inne imprezy. Z jego usług korzysta również zespół ludowy” Pakościanie”. Kandydat z Pakości jest prezesem klubu MUKS „Sokół” i również finansuje z własnej kieszeni wiele imprez czy wydatków związanych z utrzymaniem klubu.

Bogumiła Pniewska z gminy Inowrocław jest sołtysem sołectwa Olszewice i Turzany.
W środowisku znana jest ze swojej szeroko zakrojonej działalności charytatywnej na rzecz ludzi ubogich i potrzebujących. Od 8 lat aktywnie angażuje się w działalność Caritasu. Organizacja ta pomaga ludziom blisko 230 rodzinom w różnoraki sposób: od pomocy materialnej, paczek z żywnością itp. poprzez wsparcie duchowe w formie rozmów, porad czy pomocy w załatwianiu różnych spraw. Współpracuje z władzami i pracownikami urzędu.

Marek Słabiński znany jest w mieście i powiecie z tego, że od lat jest prezesem Kujawskiego Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców. W tej kadencji został radnym Rady Miejskiej w Inowrocławiu, gdzie jest jednym z radnych opozycji. Śmiało wskazuje i wytyka błędy ekipy rządzącej i zabiega o wiele słusznych spraw m.in. wywalczył zniesienie opłat parkingowych w soboty, od lat zabiega też poprawę sytuacji dla lokalnych handlowców. Te właśnie argumenty wskazały osoby zgłaszające Marka Słabińskiego w plebiscycie. Jest założycielem i przewodniczącym Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych, a od 2003 roku jest również członkiem Wojewódzkiej Rady Organizacji Pozarządowych działającej w Toruniu przy Urzędzie Marszałkowskim. Od dwóch kadencji jest przewodniczącym Samorządu Osiedla „Śródmieście”. W roku 2008 współtworzył Inowrocławskie Towarzystwo Hokejowe, gdzie jest sekretarzem oraz Komisarzem Ligi Hokejowej, która prowadzi rozgrywki na lodowisku toruńskim, a w okresie zimowym na lodowiskach inowrocławskich. Angażuje się również w wiele akcji społecznych i charytatywnych.


Asp. szt. Marcin Urbański od 16 lat jest policjantem. Pracuje w Komendzie Powiatowej Policji w Inowrocławiu. W 2004 roku został dzielnicowym Osiedla Piastowskiego. To właśnie mieszkańcy tego osiedla zaproponowali jego kandydaturę na Człowieka Powiatu Inowrocławskiego
- To wyjątkowy policjant i wielu innym może służyć za wzór. Zawsze stara się być blisko ludzi, można do niego zwrócić się z każdą sprawą i być pewnym, że zrobi wszystko, by udzielić pomocy. Dzięki niemu czujemy się bezpieczniej, a chuligani się boją, bo widok munduru ich odstrasza – twierdzi mieszkanka osiedla, która zgłosiła kandydaturę dzielnicowego.