Wtorek, 22 stycznia 2019

Gęsi podbijają nie tylko powiat inowrocławski

Fot.: Renata Napierkowska

Renata Napierkowska

Szkolenia połączone z warsztatami na temat ekologicznego chowu gęsi, pokazy kulinarne z gęsiną w roli głównej, konkursy – to działania, jakie podjęli wspólnie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli, Instytut Zootechniki w Kołudzie oraz Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi.

fot. Renata Napierkowska

fot. Renata Napierkowska

fot. Renata Napierkowska

fot. Renata Napierkowska

Coraz częściej kujawskie gospodynie hodują gęsi w swoich zagrodach. Taką ideę zaszczepiła na kujawskich wsiach inż. Halina Bielińska, zastępca dyrektora Instytutu Zootechniki PIB Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli przystąpiło do konkursu dla projektu pn. „Gęś Biała Kołudzka” – produkt lokalny Kujaw Zachodnich szansą na rozwój społeczno – gospodarczy Powiatu Inowrocławskiego”. Kilka dni temu odbyła się w restauracji Twoje smaki konferencja, podczas której nie tylko podsumowano dotychczasowe działania, ale również nagrodzono Koła Gospodyń Wiejskich i indywidualnych hodowców gęsi z całego regionu. Konferencję otworzyła i powitała jej uczestników prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli Beata Kowalska.


Zanim nastąpiło wręczenie dyplomów przybyli na spotkanie mogli wysłuchać wykładu Haliny Bielińskiej na temat przyzagrodowego chowu gęsi Białej Kołudzkiej. O walorach żywieniowych i smakowych ptactwa mówiła Anna Marek – ekspert kulinarny z Fundacji Hodowców Polskiej Białej Gęsi, Andrzej Klonecki – prezes Fundacji Hodowców Polskiej Białej Gęsi przypomniał o dodatkowych zaletach hodowli, a Marek Badtke wygłosił prelekcję poświęconą gęsinie, jako antidotum na choroby XXI wieku.

- Celem prowadzonych przez nas szkoleń jest promocja ekologicznego chowu gęsi. Odpowiednie żywienie oraz warunki, w jakich ptaki przebywają pozwalają uzyskać zdrowe, wartościowe mięso i tłuszcz. Przy okazji prowadzimy promocję lokalnego produktu, jakim jest Gęś Biała Kołudzka. Coraz więcej gospodarstw decyduje się na chów przyzagrodowy gęsi, nie tylko w naszym województwie, ale w całym kraju i poza jego granicami – przekonuje Halina Bielińska.

Coraz częściej chów gęsi jest też dodatkowym źródłem dochodu dla niewielkich gospodarstw. - Dzięki tym wszystkim wspólnym akcjom prowadzonym z Urzędem Marszałkowskim czy współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeniami czy organizacjami i kółkami rolniczymi wzrosło w całej Polsce spożycie gęsiny – podkreśla dyrektor Halina Bielińska. Na białe dostojnie kroczące ptaki, skubiące trawę można się natknąć w gospodarstwach niemal w każdej gminie.