Niedziela, 24 lutego 2019

Zmiany organizacji ruchu w powiecie inowrocławskim

Fot.: Renata Napierkowska

Renata Napierkowska

Od 29 października od godz. 8.00 do 02 listopada do godz. 8.00 w powiecie inowrocławskim wprowadzono zmiany w organizacji ruchu. Policja apeluje, by zwracać uwagę na oznakowanie,szczególnie w rejonie cmentarzy.

W związku ze Świętem Zmarłych i wzmożonym ruchem na drogach wydział komunikacji Starostwa Powiatowego wprowadza zmiany w rejonie nekropolii oraz na trasach prowadzących na cmentarze. Kierowcy powinni liczyć się też ze zwiększonymi kontrolami. Policja apeluje o szczególne zachowanie ostrożności i stosowanie się do wprowadzonych oznakowań
Mątewska: jadąc od ul. Poznańskiej będzie obowiązywał po prawej stronie zakaz zatrzymywania się pojazdów za wyjątkiem zatok parkingowych oraz analogicznie od cmentarza do ul. Poznańskiej.


ul. Marulewska: od skrzyżowania z ul. Kasztanową i Lipową do pętli autobusowej przy cmentarzu będzie obowiązywał obustronny zakaz zatrzymywania się pojazdów.
 
ul. Długa: wprowadzono ruch jednokierunkowy od ul. Marulewskiej do ul. Lipowej oraz obowiązywać będzie jednostronny zakaz zatrzymywania się pojazdów przemiennie, jadąc od ul. Marulewskiej do ul. Lipowej po prawej stronie, następnie od ul. Lipowej do ul. Św. Ducha po lewej stronie. na zjeździe z ul. Św. Ducha wprowadzono znak D-4a informujący o braku przejezdności ul. Długiej na odcinku od ul. Św. Ducha do ul. Lipowej.

ul. Karola Marcinkowskiego: na odcinku od skrzyżowania z ul. Karola Libelta do cmentarza obowiązywać będzie obustronny zakaz zatrzymywania się pojazdów za wyjątkiem zatok postojowych. Natomiast jadąc od cmentarza do ul. Metalowców obowiązywać będzie jednostronny zakaz zatrzymywania się po prawej stronie ww. ulicy.
ul. Cmentarna: wprowadzono ruch jednokierunkowy od ul. Karola Marcinkowskiego do ul. Orłowskiej. Dodatkowo wprowadzony będzie zakaz zatrzymywania się po jednej stronie ulicy (po stronie cmentarza) na odcinku
ul. Marcinkowskiego do Orłowskiej,

ul. Karola Libelta: wprowadzono ruch jednokierunkowy od ul. Karola Marcinkowskiego do ul. Metalowców. Wprowadzono jednostronny zakaz zatrzymywania od drogi do PKS ul. Metalowców,

ul. Młyńska: wprowadzono jednostronny zakaz zatrzymywania na odcinku od ulicy Karola Marcinkowskiego
w kierunku ul. Orłowskiej,

ul Metalowców: wprowadzono jednostronny zakaz zatrzymywania na odcinku od ulicy Karola Marcinkowskiego
w kierunku ul. Karola Libelta, po północnej stronie jezdni,

ul. Kątna: wprowadzono ruch jednokierunkowy na całej długości drogi od ulicy Lipowej do ulicy Marulewskiej. Dodatkowo został wprowadzony jednostronny zakaz zatrzymywania się.
Janikowo

Zmiany obowiązują w dniu 01 listopada - od godz. 8:00 do godz. 17:00
Zakaz zatrzymywania i postoju w ciągu drogi powiatowej 2548C Rybitwy – Janikowo na długości 1 km oraz wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Łącznej i ul. Przyjeziernej na całej długości.

Gniewkowo

Zmiany obowiązują - od 01 listopada do 02 listopada br.
Zmiany dotyczą wyłącznie ul. Cmentarnej i polegają na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego od ulicy Powstańców Wielkopolskich w kierunku ul. Zajeziernej.